รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นายกิตติภพ รักษาราษฏร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นายสิทธิศักดิ์ ศรีสวย นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เดินทางเข้ารับมอบรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประเภท นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา