ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมและบริจาคโลหิต

 

กิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7 ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล