ประกาศผลการคัดเลือก แม่ดีเด่นและลูกกตัญญู ปี 2563

 ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกแม่ดีเด่นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปีการศึกษา 2563 และ 
ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปีการศึกษา 2563 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือก
แม่ดีเด่น ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

 

 คลิ๊ก>>>ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

 คลิ๊ก>>>ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูฯ ปีการศึกษา 2563

 กลุ่มไลน์ "กิจกรรมนักศึกษาPBRU" >>คลิ๊ก<<