รับสมัครประกวดขับร้องบทเพลงไทยลูกทุ่ง (ลอยกระทง@PBRU)

 

ดาวน์โหลด >>ใบสมัครการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 63

ดาวน์โหลด  >>หลักเกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประชาชนทั่วไป  

ดาวน์โหลด  >>หลักเกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

และงานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หรือโทร. 032-708-694 , 084-085-7808