รายชื่อนักศึกษาชำระเงินค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

 

 

 กลุ่มไลน์ "กิจกรรมนักศึกษาPBRU" >>คลิ๊ก<<

**รายชื่อนักศึกษาชำระเงินค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

 คลิ๊ก>>>ตรวจสอบรายชื่อ <<<
 

ในกรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ แต่ชำระเงินแล้ว
ติดต่อที่เพจกิจการนักศึกษา

https://www.facebook.com/SAPBRU/