การแนะนำและเชิญชวน สมัครชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

 1.ชมรม นักศึกษาวิชาทหาร   วิดีทัศน์แนะนำชมรม 
 2.ชมรม To Be Number One    วิดีทัศน์แนะนำชมรม 
 3.ชมรม E – SPORTS    วิดีทัศน์แนะนำชมรม 
 4.ชมรม ปฐมวัยร่วมใจ   วิดีทัศน์แนะนำชมรม 
 5.ชมรม เพชรคีรีอาสาพยาบาล    วิดีทัศน์แนะนำชมรม 
 6.ชมรม พัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ (UBIs Club)   วิดีทัศน์แนะนำชมรม 
 7.ชมรม อนุรักษ์นกและธรรมชาติ   วิดีทัศน์แนะนำชมรม 
 8.ชมรม เส้น สี ศิลป์   วิดีทัศน์แนะนำชมรม 

 

สมัครชมรมได้ที่ เว็บไซต์งานพัฒนานักศึกษา 

(ระบบเปิดให้ลงสมัครวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30น.เป็นต้นไป)
ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ inbox ไปที่เพจ กิจการนักศึกษา >>คลิ๊ก<<