กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

นักศึกษาต้องทำทุกกิจกรรมในเอกสารที่ได้ดาวน์โหลด
เอกสารการทำกิจกรรม  >> โหลดเอกสาร

 กิจกรรมที่ต้องทำทั้งหมด 2 กิจกรรม

1.ตักบาตรเทโว (วัดใกล้บ้าน) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ถ่ายภาพ  1 ภาพ เห็นหน้านักศึกษาชัดเจน
2.บำเพ็ญประโยชน์ที่วัด/มัสยิด/โบสถ ใกล้บ้าน 3 ชั่วโมง  ถ่ายภาพ  1 ภาพ เห็นหน้านักศึกษาชัดเจน

**ข้อปฏิบัติในการส่งเอกสารและแนบรูปการปฏิบัติกิจกรรม

1.นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมข้างต้นทั้งหมดและถ่ายภาพให้เห็นหน้านักศึกษาอย่างชัดเจน
2.ให้นักศึกษาพิมพ์กรอกรข้อมูลในหน้าที่ 1 พร้อมลงชื่อให้เรียบร้อย ในส่วนของเอกสารที่เป็นภาพประกอบ ให้นักศึกษาแทรกภาพที่ทำกิจกรรมใส่ เรียงตามตัวอย่างได้เลย
3.
ให้นักศึกษาส่งเอกสารแก้คะแนนความประพฤติ ที่ห้องงานพัฒนานักศึกษา ช่องบริการที่ 2-3 
4.
นักศึกษาต้องส่งเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 

หากนักศึกษาเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง

กลุ่มไลน์(โอเพนแชท) ชื่อ "กิจกรรมนักศึกษาPBRU" >>คลิ๊ก<<