รับสมัครร่วมกิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม         : พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล (ร.9) สวรรคต ปี 2563
วันที่จัด              : 12-10-2563
เครดิต               : 3 เครดิต
รายละเอียด        : เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกรหัส เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล (ร.9) สวรรคต ปี 2563” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คล้ายวันสวรรคต ครบ 2 ปี รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 พร้อมกันเวลา 07.45น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล การแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบเท่านั้น (นักศึกษาหญิง กระโปรงทรงเอเท่านั้น) กิจกรรมเลิกประมาณ 10.30น. นำสมุดกิจกรรมหรือบัตรนักศึกษามาด้วย

**นักศึกษาทุกรหัส สมัครได้ในระบบกิจกรรม (รับสมัคร 300 คน)

คลิ๊กๆๆ >> http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact/

 

การแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ (นักศึกษาหญิง กระโปรงทรงเอเท่านั้น)

 

หากนักศึกษาเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง

กลุ่มไลน์(โอเพนแชท) ชื่อ "กิจกรรมนักศึกษาPBRU" >>คลิ๊ก<<