>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ กิจกรรมที่ 1 (10 คะแนน)
สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม ที่ 1 (10 คะแนน)
- ทำบุญตักบาตร (ณ วัดใกล้บ้าน)
- บำเพ็ญประโยชน์ (ณ วัดใกล้บ้าน)
- รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 
***ต้องทำครบทั้ง 3 กิจกรรม
----------------------------------------
>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ กิจกรรมที่ 2 (20 คะแนน)  
สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม ที่ 2 (20 คะแนน)
- ทำบุญตักบาตร 2 วัน (ณ วัดใกล้บ้าน)
- บำเพ็ญประโยชน์ 2 วัด (ณ วัดใกล้บ้าน)
- รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 2 ท่าน
***ต้องทำครบทั้ง 3 กิจกรรม
---------------------------------------------

หมายเหตุ หากเลยวันกำหนดส่งกิจกรรมที่ทำมาเป็นโมฆะ

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี