Home ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรมออนไลน์ “ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล”

อบรมออนไลน์ “ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล”

by LoveKwin
449 views

กิจกรรมอบรมออนไลน์ “ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล”

🔖#กิจกรรมนี้สำหรับ….นักศึกษาที่กำลังจะจบ, ออกฝึกงาน, ฝึกสอนเท่านั้น ‼️

หัวข้อ ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล
– อบรมออนไลน์ + ทำแบบทดสอบ
– หากทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร
 
เข้าลิงค์นี้ได้เลย ไม่ต้องสมัครกิจกรรม
 
บังคับ(ส่วนกลาง) = 2 เครดิต
บังคับ(คณะ) = 2 เครดิต
กิจกรรมเลือก = 4 เครดิต
 

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โดยส่งอีเมล์มาที่ activity@mail.pbru.ac.th

    1. ตั้งชื่อเรื่องว่า “ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล (รหัสนักศึกษา)”
    2. แจ้งชื่อ – สกุล
    3. รหัสนักศึกษา
    4. ประเภทกิจกรรมที่เลือก
    5. แนบไฟล์ใบประกาศนียบัตร