Home ข่าว รายชื่อนักศึกษารับทุนมูลนิธิ “นายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” 2564

รายชื่อนักศึกษารับทุนมูลนิธิ “นายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” 2564

by ณัฐวรรธน์ ขำขาว
Published: Last Updated on 295 views

รายชื่อนักศึกษารับทุนมูลนิธิ "นายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง" ประจำปี 2564

              ตามที่ มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  มีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  ในระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2564 จำนวน  4  ทุน ทุนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อทดแทนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 นั้น  บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการและดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทุนเสร็จสิ้นแล้ว ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้