Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม อนาคตสดใส รู้เท่าทันภัยยาเสพติด

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม อนาคตสดใส รู้เท่าทันภัยยาเสพติด

Published: Last Updated on 1,870 views
 • เปิดรับสมัครนักศึกษา ทุกชั้นปี / ทุกคณะ
 • เข้าร่วมกิจกรรมใน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 
 • ประเภทกิจกรรม เลือก 3 เครดิต 

สมัครกิจกรรมได้ 2 วิธี
สมัครเข้าร่วมอบรม ผ่านระบบ Zoom (รับสมัคร 200 คน)

 • พร้อมกันเวลา 08.30น.  ในห้องประชุม Zoom
 • การผ่านการอบรมจะต้อง อยู่ในระบบ Zoom  80% ขึ้นไป
 • เข้าห้อง Zoom แล้ว เปลี่ยนชื่อใน Zoom ให้เรียบร้อย (รหัสนักศึกษา-ชื่อและนามสกุล)
 • ในกรณีที่ไม่สมัครแต่เข้ารับการอบรมจะไม่ได้รับเครดิตกิจกรรม
 • การแต่งกาย เสื้อคอปก สุภาพ กิจกรรมเสร็จสิ้นประมาณ 12.00น
 • สมัครออนไลน์แล้วไม่ต้องสมัคร On-site

สมัครกิจกรรมได้ที่ 
https://forms.gle/xpvARShh8CY6eVn87

สมัครเข้าร่วมอบรม On-site  (รับสมัคร 300 คน)

 • พร้อมกันเวลา 08.30น.  ในห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล
 • การแต่งกาย เสื้อคณะ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
 • กิจกรรมเสร็จสิ้นประมาณ 12.00น
 • นำสมุดกิจกรรมหรือบัตรนักศึกษามาด้วย
 • นักศึกษาที่เสี่ยง งดเข้าร่วมกิจกรรม
 • สมัคร On-site แล้ว ไม่ต้องสมัครแบบออนไลน์

สมัครกิจกรรมได้ที่ ระบบกิจกรรม
http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact/

ห้องประชุม Zoom ในวันที่เข้าร่วมกิจกรรม 

อบรม อนาคตสดใส รู้เท่าทันภัยยาเสพติด

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96303763371?pwd=ZVFwS1V5T0JKTGZnekJQbWg2dTFaQT09

Meeting ID: 963 0376 3371

Passcode: 732132