Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

by Wannaphong Wongpanich
Published: Last Updated on 103 views

 

รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ตามภูมิลำเนาทหาร ตรวจสอบรายชื่อของตนเองให้เรียบร้อย

 

กรุงเทพ (1คน)   ระนอง(4คน)  
กาญจนบุรี (1คน)   ราชบุรี(10คน)  
ชุมพร(12คน)   เลย(1คน)  
นครราชสีมา(2คน)   สกลนคร(2คน)  
นครศรีธรรมราช(2คน)   สงขลา(1คน)  
นราธิวาส(1คน)   สมุทรปราการ(1คน)  
บุรีรัมย์(1คน)   สมุทรสงคราม(9คน)  
ประจวบคีรีขันธ์(54คน)   สมุทรสาคร(2คน)  
ปัตตานี(1คน)   สุโขทัย(1คน)  
พังงา(1คน)   สุพรรณบุรี(1คน)  
เพชรบุรี(94คน)    สุราษฎร์ธานี(1คน)  
     อุบลราชธานี(1คน)  
       
       

 

 

 

อัปเดตล่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ห้องงานพัฒนานักศึกษา โทร.032-708694