Home ข่าว กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

by ณัฐวรรธน์ ขำขาว
Published: Last Updated on 89 views
มาตามคำเรียกร้อง จัดให้กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
นักศึกษาท่านใด ต้องการแก้คะแนนความประพฤติ ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เลย
1. ศึกษารายละเอียดการทำกิจกรรมในเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3. ทำกิจกรรมตามรายละเอียดในแบบคำร้อง พร้อมถ่ายรูป
4. กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม
5. ส่งแบบฟอร์มมาทาง
ณ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
 

การดำเนินกิจกรรม (ต้องทำทุกกิจกรรม) 

ทำกิจกรรมในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 
1. บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัด , มัสยิด , โบสถ์
2. ปลูกต้นไม้ 1 ชนิด จำนวนอย่างน้อย 1 ต้น
ณ บ้าน หรือสถานที่ที่ชุมชนกำหนด

**ข้อปฏิบัติในการส่งเอกสารและแนบรูปการปฏิบัติกิจกรรม

1.นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมข้างต้นทั้งหมดและถ่ายภาพให้เห็นหน้านักศึกษาอย่างชัดเจน
2.ให้นักศึกษาเขียนกรอกข้อมูลในแบบคำร้อง พร้อมลงชื่อให้เรียบร้อย แนบหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
3.ให้นักศึกษาส่งเอกสารแก้คะแนนความประพฤติ
ด้วยตนเอง ณ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
4.นักศึกษาต้องส่งเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 19 พฤษภาคม  2566 เท่านั้น

หากนักศึกษาเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง
กลุ่มไลน์(โอเพนแชท) ชื่อ “กิจกรรมนักศึกษาPBRU >>คลิ๊ก<<