Home ข่าว เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ อว.ชวนอุดมศึกษารัก (ษ์) สิ่งแวดล้อม

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ อว.ชวนอุดมศึกษารัก (ษ์) สิ่งแวดล้อม

by phoo
78 views

          ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ อว.ชวนอุดมศึกษารัก (ษ์) สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งขอให้สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ แจ้งความประสงค์ไปยังบริษัท คิดคิด จำกัด ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คิดคิด จำกัด โทร. 0842811451 คุณนิธิภัทร์  บุญศรี E-mail : ecolife.contact@kidkid.con.th