Home ข่าว กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

166 views
มาตามคำเรียกร้อง จัดให้กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม
นักศึกษาท่านใด ต้องการแก้คะแนนความประพฤติ ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เลย
1. ศึกษารายละเอียดการทำกิจกรรมในเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3. ทำกิจกรรมตามรายละเอียดในแบบคำร้อง พร้อมถ่ายรูป / วิดิโอ
4. กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม
5. ส่งแบบฟอร์มมาทาง E-mail : Activity@mail.pbru.ac.th  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
 

การดำเนินกิจกรรม (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น) 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 
1. บำเพ็ญประโยชน์ที่วัด มัสยิด หรือ โบสถ์ 10 คะแนน
2. ทำบุญตักบาตร  10 คะแนน
3. สวดมนต์เช้า – เย็น 10 คะแนน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
– บริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ 10 คะแนน

**ข้อปฏิบัติในการส่งเอกสารและแนบรูปการปฏิบัติกิจกรรม

1.นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมข้างต้นทั้งหมดและถ่ายภาพให้เห็นหน้านักศึกษาอย่างชัดเจน
2.ให้นักศึกษาพิมพ์กรอกข้อมูลในแบบคำร้อง พร้อมลงชื่อให้เรียบร้อย ในส่วนของเอกสารที่เป็นภาพประกอบ ให้นักศึกษาแนบมาในเมล
4.
ให้นักศึกษาส่งเอกสารแก้คะแนนความประพฤติมาทาง E-mail ของงานพัฒนานักศึกษา ที่ Activity@mail.pbru.ac.th เท่านั้น
5.ตั้งชื่อเรื่องว่า “กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนพฤษภาคม 2565 (รหัสนักศึกษา)”
6.ระบุรายละเอียดในข้อความ
   6.1.รหัสนักศึกษา
   6.2.ชื่อสกุล
   6.3.เบอร์โทรศัพท์
   6.4.แนบไฟลภาพวีดีโอที่ทำกิจกรรม
7.
นักศึกษาต้องส่งเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น

หากนักศึกษาเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง
กลุ่มไลน์(โอเพนแชท) ชื่อ “กิจกรรมนักศึกษาPBRU >>คลิ๊ก<<