กองพัฒนานักศึกษา

นางสาวยุวิดี  แสงส่งกลิ่น
รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป :


- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยประชาสัมพันธ์
- หน่วยงบประมาณและพัสดุ
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088693

นางสาวเตือนใจ  ซิวพานิช
นักบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป :


- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยประชาสัมพันธ์
- หน่วยงบประมาณและพัสดุ
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088693

นางขวัญใจ บรรลุกิจ
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

งานบริหารทั่วไป :


- แม่บ้านกองพัฒนานักศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088693

นางขวัญใจ บรรลุกิจ
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

งานบริหารทั่วไป :


- แม่บ้านกองพัฒนานักศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088693

เกี่ยวกับกองพัฒนานักศึกษา

You Deserve The Best Defence Lawyers

over 30 years of law experience

the key to success

Practice Areas

Duis cursus, massa a ornare mattis, dui mi pretium mauris, allc dictum purus erat eget magna. Nunc nulla turpis, eleifend non scelerisque egestas, rutrum accumsan mi. In hac habitasse plat dictumst Etiam quis ipsum justo.
family law
98%
drug crimes
94%
tax law
89%
legal advice
100%

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Fames ac turpis egestas integer eget. A scelerisque purus semper eget duis at tellus at urna. Pellentesque nec nam aliquam sem et tortor consequat aloma tolos dolort off iytd.

กองพัฒนานักศึกษา

อาคารสุเมธทตันติเวชกุล 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร 032-708693 โทรสาร 032-708657
e-Mail dsd@mail.pbru.ac.th

นายกิตติภพ รักษาราษฎร์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

Phone Number:

032 - 7088694

Email:

kittiphob.rak@mail.pbru.ac.th

นายกิตติภพ รักษาราษฎร์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

Phone Number:

032 - 7088694

Email:

kittiphob.rak@mail.pbru.ac.th

นายกิตติภพ รักษาราษฎร์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

Phone Number:

032 - 7088694

Email:

kittiphob.rak@mail.pbru.ac.th