Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ก้าวเพื่อความดี ด้วยพลังจิตอาสา คืนผืนป่าให้ช้าง ปีที่ 3

ก้าวเพื่อความดี ด้วยพลังจิตอาสา คืนผืนป่าให้ช้าง ปีที่ 3

Published: Last Updated on 1,172 views
  • เปิดรับสมัครนักศึกษา ทุกชั้นปี / ทุกคณะ (ที่ผ่านการอบรม วิศวกรสังคมแล้วเท่านั้น)
  • เข้าร่วมกิจกรรมใน วันที่ 19 มีนาคม 2565 
  • ประเภทกิจกรรม เลือก 5 เครดิต (ชั้นปีที่ 4 – 5 เทียบบังคับส่วนกลางได้ 3 เครดิต)
  • พร้อมกันเวลา 09.00น.  ณ กองพัฒนานักศึกษา เพื่อตรวจ ATK นักศึกษาทุกคน
  • การแต่งกาย เสื้อ(มารับวันที่ 19 มีนา หลังจากตรวจ ATK แล้ว) / กางเกงขายาว / รองเท้าผ้าใบ / หมวก /อุปกรณ์กันแดด
  • กิจกรรมเสร็จประมาณ 19.00 น. หรืออาจจะช้า เนื่องจากการเดินทางที่ไกล
  • รับสมัครเพียง 80 คนเท่านั้น
  • หลังจากสมัครแล้ว อย่าลืมเข้ากลุ่มไลน์

สมัครกิจกรรมนี้ได้ที่ ลิงค์ Google ฟอร์ม
https://forms.gle/qt6uQq5j6HErVHg79

*** ในกรณีที่ลงชื่อแล้วไม่เข้าร่วมถูกตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน
*** ในกรณีสมัครแล้วไม่สะดวกเข้ากิจกรรม สามารถถอนรายชื่อ ก่อนได้ ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565