Home ข่าว อบรมการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม

อบรมการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม

by phoo
24 views

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรม ยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยกำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมซูม