Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาโครงการ “คมส่งฝัน ปีที่ 1” ประจำปีการศึกษา 2565

ทุนการศึกษาโครงการ “คมส่งฝัน ปีที่ 1” ประจำปีการศึกษา 2565

by ธนวัฒน์ บวงสรวง
101 views

คมสันต์ ลี ผุดโครงการ “คมส่งฝัน ปีที่ 1” แจกทุนการศึกษา กว่า 2.2 ล้านบาท

.ทุนการศึกษา “คมส่งฝัน ปีที่ 1” ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษา หรือปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ตลอดจนมีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเข้าศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล, สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และสาขาวิชาที่ทำประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ปีละ 100,000 บาท จำนวน 22 ทุน ต่อปี จนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรี โดยทุนการศึกษา คมส่งฝัน เป็นทุนแบบให้เปล่า ผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ขอทุนจะต้องนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพตามสายงานที่ศึกษามาโดยตรงเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง Facebook Fan page: คมส่งฝัน สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox หรือโทร 092-252-9534, 087-549-1669 และ 098-345-5818 ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม ศกนี้

สอบถามเพิ่มเติม https://siamrath.co.th/n/337919

 

 ดาวน์โหลด

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการ “คมส่งฝัน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕