Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

by เตือนใจ ซิวพานิช
Published: Last Updated on 135 views

งานหอพักนักศึกษามีกำหนดจัดอบรมโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล  โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 100 คน สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมอบรมและเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 3 ชั่วโมง