Home ข่าว การประกวดการเขียนเรียงความในหัวข้อ “พ่อคือผู้ให้”

การประกวดการเขียนเรียงความในหัวข้อ “พ่อคือผู้ให้”

by หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
515 views

เปิดรับผลงาน การเขียนเรียงความในหัวข้อ “พ่อคือผู้ให้”

    ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด  อาคารสุเมธตันติเวชกุลและในกิจกรรมดังกล่าวกำหนดให้มีการประกวด การเขียนเรียงความในหัวข้อ
“พ่อคือผู้ให้” โดยมีเกณฑ์การประกวดเรียงความ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคปกติ
  2. เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง จำนวน 1 หน้า กระดาษ A4 พร้อมเขียน ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะวิชาและเบอร์โทรศัพท์
  3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัล ดังนี้
     3.1 รางวัลชนะเลิศ                           1,500   บาท พร้อมเกียรติบัตร
     3.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1           1,000   บาท พร้อมเกียรติบัตร
     3.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2             700   บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวด สามารถส่งผลงานการประกวดได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ถึง งานพัฒนานักศึกษา (ประกวดเขียนเรียงความ) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ของ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
https://dsd.pbru.ac.th และ หน้าเพจ Facebook “กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”  

หากนักศึกษาเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง
กลุ่มไลน์(โอเพนแชท) ชื่อ “กิจกรรมนักศึกษาPBRU” >>คลิ๊ก<<