Home ข่าว การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการยุค New Normal 2022

การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการยุค New Normal 2022

by ณัฐวรรธน์ ขำขาว
Published: Last Updated on 1,267 views
🥰🥰 มาแล้วจ้า ชุดโกโกวาที่หนูอยากได้
กิจกรรมที่หนูอยากได้ มาแล้วจ้าาาาาา 🥰🥰
💛💛เตรียมตัวให้พร้อม รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 , 4 นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

💖💖กิจกรรมการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ ยุค New Normal 2022
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง 2 วัน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล
💕💕วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.00 – 16.00 น.
กลุ่ม A ณ ห้องประชุม SU 504 อาคารนิวัตสโมสร
กลุ่ม B ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ
กลุ่ม C ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปาณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

💚💚รับสมัครเพียง 250 คนเท่านั้น

ได้รับเครดิตกิจกรรม  เลือก 10 เครดิต
เคยอบรมแล้วสามารถ อบรมได้อีก

การแต่งกาย
ชุดนักศึกษา หรือ ชุดคณะถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ

ก่อนการอบรมต้องเข้ารับการตรวจ ATK ณ สถานที่จัดกิจกรรม นักศึกษากลุ่มเสี่ยงงดเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไปทางระบบกิจกรรม

สมัครได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<