Home ข่าว งานหอพักนักศึกษารับรายงานตัวนักศึกษาทุน PBRU Scholarship Program 2024 for Asean Student เข้าหอพัก

งานหอพักนักศึกษารับรายงานตัวนักศึกษาทุน PBRU Scholarship Program 2024 for Asean Student เข้าหอพัก

by เตือนใจ ซิวพานิช
87 views

             วันที่ 2 มิถุนายน 2567 งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาได้รับรายงานตัวนักศึกษาทุน PBRU Scholarship Program 2024 for Asean Student เข้าหอพัก จำนวน 10 ราย นักศึกษาดังกล่าวเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติที่เดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยมีกำหนดพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี