Home ข่าวประชาสัมพันธ์ แกนนำนักศึกษาชมรม​TO​ BE​ Number​ ONE​

แกนนำนักศึกษาชมรม​TO​ BE​ Number​ ONE​

by Wannaphong Wongpanich
Published: Last Updated on 12 views

เมื่อวันพุธวันที่​ 2​ ธันวาคม​ 2563
มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์​ วิทยาเขตวังไกลกังวล​ ได้จัดอบรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า​ รวมทั้งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่​
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ ได้ส่งแกนนำนักศึกษาชมรม​TO​ BE​ Number​ ONE​ จำนวน10คน​ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้….