Home ข่าว ขั้นตอนการจองหอพักนักศึกษา

ขั้นตอนการจองหอพักนักศึกษา

by Thida Suksi
32 views

ขั้นตอนการจอง หอพักนักศึกษา

1. กรอกแบบฟอร์มจองหอพัก
2. ชำระค่าหอพักผ่านธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี “เงินบำรุงหอพักมอรอพอเพชรบุรี” เลขที่บัญชี 020153155914
3. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : ladda.int@mail.pbru.ac.th
4. เจ้าหน้าที่หอพักดำเนินการตรวจสอบข้อมูล

ติดต่อสอบถามงานหอพักกองพัฒนานักศึกษาโทร 032-708693

หอพักนักศึกษา ม.ราชภัฏเพชรบุรี