• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

PBRU Contest 2020

กิจกรรมนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้สมัครประกวด วงดนตรี ต้านภายยาเสพติด PBRU Conetst 2020 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ตรวจสอบรายชื่อ

Super Cool True Star

กิจกรรมนักศึกษา
ร่วมโหวตให้ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่าน Application TrueID และ TrueMoney Wallet ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ปิดโหวตเวลา 18.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อขอผ่อนผันทหาร ปี 2563

soldier PBRU
รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ตามภูมิลำเนาทหาร ตรวจสอบรายชื่อของตนเองให้เรียบร้อย
ตรวจสอบรายชื่อ

ตำแหน่งงานว่าง สิงหาคม 2562

สำนักจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่เอกสารตำแหน่งงานว่างประจำเดือนสิงหาคม 2562
รายละเอียด
PBRU Safety

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

PBRU Safety
ขอเชิญชวนนักศึกษา สวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
รายละเอียด