Home เลือกด้านสำหรับการขอคำปรึกษา

เลือกด้านสำหรับการขอคำปรึกษา

by Thida Suksi

"การให้คำปรึกษา ไม่ใช่การยัดเยียดความเห็นของตัวเองหรือสอนด้วยหลักเหตุผล แต่เป็นการช่วยให้เขาเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง "

- อมิตา อริยอัชฌา-