Home ข่าว กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนเมษายน 2566

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนเมษายน 2566

by ณัฐวรรธน์ ขำขาว
Published: Last Updated on 119 views
มาตามคำเรียกร้อง จัดให้กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ ประจำเดือนเมษายน 2566
นักศึกษาท่านใด ต้องการแก้คะแนนความประพฤติ ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เลย
1. ศึกษารายละเอียดการทำกิจกรรมในเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3. ทำกิจกรรมตามรายละเอียดในแบบคำร้อง พร้อมถ่ายรูป
4. กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม
5. ส่งแบบฟอร์มมาทาง
ณ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
วันที่ 20 – 21 เมษายน 2566 เท่านั้น
 

การดำเนินกิจกรรม (ต้องทำทุกกิจกรรม) 

ในระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2566 (วันใดวันหนึ่งเป็นระยะเวลา 1 วัน)
1. บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัด , มัสยิด , โบสถ์
2. ทำบุญตามหลักศาสนา
3. ศาสนาพุทธให้เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของตนเอง

เงื่อนไข

  • นักศึกษาศาสนาพุทธ ให้เข้าร่วมกิจกรรม ข้อ 1. , 2., 3.
  • นักศึกษาศาสนาอื่น ๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรม ข้อ 1., 2.

**ข้อปฏิบัติในการส่งเอกสารและแนบรูปการปฏิบัติกิจกรรม

1.นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมข้างต้นทั้งหมดและถ่ายภาพให้เห็นหน้านักศึกษาอย่างชัดเจน
2.ให้นักศึกษาเขียนกรอกข้อมูลในแบบคำร้อง พร้อมลงชื่อให้เรียบร้อย แนบหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
3.ให้นักศึกษาส่งเอกสารแก้คะแนนความประพฤติ
ด้วยตนเอง ณ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
4.นักศึกษาต้องส่งเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 20 – 21 เมษายน 2566 เท่านั้น

หากนักศึกษาเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง
กลุ่มไลน์(โอเพนแชท) ชื่อ “กิจกรรมนักศึกษาPBRU >>คลิ๊ก<<