Home ข่าว อบรมการเขียนโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas : BMC)

อบรมการเขียนโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas : BMC)

by เตือนใจ ซิวพานิช
Published: Last Updated on 32 views

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. งานพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมโมเดลธุรกิจ (ฺฺBusiness Model Canvas:BMC) ณ ห้องประชุมตาลโตนด อาคารสุเมธตันติเวชกุล  ให้แก่ผู้นำนักศึกษา ทั้ง 8 คณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ผ่านทางแกนนำหลักของนักศึกษาแต่ละคณะ ก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกหัดเป็นผู้ประกอบการภายใต้บริษัทธุรกิจจำลองกะโหนดมาร์เก็ต ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้