Home บริการนักศึกษาหอพักนักศึกษา การสมัครเข้าพักหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563

การสมัครเข้าพักหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563

by Wannaphong Wongpanich
27 views

ห้องแอร์เต็มแล้ว (หอเพชรนิวาสรัตน์ และหอเพชรหรรษานิเวศ )

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

 

หอเพชรหรรษานิเวศ (ชาย) :  ห้องพัดลม “ว่าง”  223 คน :  ห้องแอร์  “เต็มแล้ว”

หอเพชรนิวาสรัตน์ (หญิง เฉพาะสายครูเท่านั้น) :  ห้องพัดลม “ว่าง”  65 คน :  ห้องแอร์  “เต็มแล้ว”

หอเพชรไพลิน (หญิง) :  ห้องพัดลม “ว่าง”  33 คน :  ห้องแอร์  “ว่าง” 69 คน

หอเพชรสายรุ้ง (หญิง เฉพาะพยาบาล/นร.สาธิต) :  ห้องพัดลม “ว่าง”  26 คน : ห้องแอร์  “ว่าง” 28 คน 

ติดต่อสอบถาม Line กลุ่ม หอพักนักศึกษา

          ด้วยมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  การสมัครเข้าพักหอพักนักศึกษาให้ดาวน์โหลดใบสมัครกรอข้อมูลให้เรียบร้อยและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020153155914 ชื่อบัญชี เงินบำรุงหอพัก (ม.รภ.เพชรบุรี) พร้อมส่งหลักฐานใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าบริการหอพักมาที่ E-mail: Mayle_45@hotmail.com หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ทั้งนี้ผู้ที่ส่งหลักฐานที่ถูกต้องมาก่อนจะได้รับสิทธิ์ห้องพัก

ดาวน์โหลดใบสมัครหอพัก