Home ข่าว กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนมีนาคม 2566

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนมีนาคม 2566

by ณัฐวรรธน์ ขำขาว
232 views
มาตามคำเรียกร้อง จัดให้กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ ประจำเดือนมีนาคม 2566
นักศึกษาท่านใด ต้องการแก้คะแนนความประพฤติ ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เลย
1. ศึกษารายละเอียดการทำกิจกรรมในเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3. ทำกิจกรรมตามรายละเอียดในแบบคำร้อง พร้อมถ่ายรูป
4. กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม
5. ส่งแบบฟอร์มมาทาง
ณ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
วันที่ 7 มีนาคม 2566 เท่านั้น
 

 

การดำเนินกิจกรรม (ต้องทำทุกกิจกรรม) 

วันที่ 6 มีนาคม 2566 
1. บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัด , มัสยิด , โบสถ์
2. ทำบุญตามหลักศาสนา
3. ศาสนาพุทธให้เวียนเทียน (วัดใกล้บ้าน)

เงื่อนไข

  • นักศึกษาศาสนาพุทธ ให้เข้าร่วมกิจกรรม ข้อ 1. – 3.
  • นักศึกษาศาสนาอื่น ๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรม ข้อ 1. – 2.

**ข้อปฏิบัติในการส่งเอกสารและแนบรูปการปฏิบัติกิจกรรม

1.นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมข้างต้นทั้งหมดและถ่ายภาพให้เห็นหน้านักศึกษาอย่างชัดเจน
2.ให้นักศึกษาเขียนกรอกข้อมูลในแบบคำร้อง พร้อมลงชื่อให้เรียบร้อย แนบหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
3.
ให้นักศึกษาส่งเอกสารแก้คะแนนความประพฤติ
ด้วยตนเอง ณ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
4.
นักศึกษาต้องส่งเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 7 มีนาคม 2566 เท่านั้น

หากนักศึกษาเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง
กลุ่มไลน์(โอเพนแชท) ชื่อ “กิจกรรมนักศึกษาPBRU >>คลิ๊ก<<