Home ข่าว กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนตุลาคม 2564

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนตุลาคม 2564

432 views

 กิจกรรมที่ต้องทำทั้งหมด 2 กิจกรรม
ศาสนาพุทธ
1.ตักบาตรเทโว (วัดใกล้บ้าน) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถ่ายภาพ  1 ภาพ เห็นหน้านักศึกษาชัดเจน
2.บำเพ็ญประโยชน์ที่วัด/มัสยิด/โบสถ ใกล้บ้าน 3 ชั่วโมง  ถ่ายภาพ  1 ภาพ เห็นหน้านักศึกษาชัดเจน

ศาสนาอื่นๆ
1.ทำกิจกรรมตามหลักพิธีทางศาสนา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถ่ายภาพ  1 ภาพ เห็นหน้านักศึกษาชัดเจน
2.บำเพ็ญประโยชน์ที่วัด/มัสยิด/โบสถ ใกล้บ้าน 3 ชั่วโมง  ถ่ายภาพ  1 ภาพ เห็นหน้านักศึกษาชัดเจน

**ข้อปฏิบัติในการส่งเอกสารและแนบรูปการปฏิบัติกิจกรรม

1.นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมข้างต้นทั้งหมดและถ่ายภาพให้เห็นหน้านักศึกษาอย่างชัดเจน (อย่าลืมสวมแมส)
2
.ให้นักศึกษาพิมพ์กรอกข้อมูลในหน้าที่ พร้อมลงชื่อให้เรียบร้อย ในส่วนของเอกสารที่เป็นภาพประกอบ ให้นักศึกษาแทรกภาพที่ทำกิจกรรมใส่ เรียงตามตัวอย่างได้เลย
และบันทึกเป็นไฟล์ PDF ตั้งชื่อไฟล์ว่า “แบบคำร้องขอเพิ่มคะแนนความประพฤติ(รหัสนักศึกษา)”
4
.ให้นักศึกษาส่งเอกสารแก้คะแนนความประพฤติและวิดิโอ มาทาง Email ของงานพัฒนานักศึกษา ที่ activity@mail.pbru.ac.th เท่านั้น
5
.นักศึกษาทำกิจกรรมในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 
6
.นักศึกษาต้องส่งเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่  21-25 ตุลาคม 2564 

หากนักศึกษาเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง

กลุ่มไลน์(โอเพนแชท) ชื่อ “กิจกรรมนักศึกษาPBRU” >>คลิ๊ก<<