Home ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนพฤษภาคม 2564

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนพฤษภาคม 2564

489 views

นักศึกษาต้องทำทุกกิจกรรมในเอกสารที่ได้ดาวน์โหลด
สำหรับนักศึกษา นับถือศาสนาพุทธ >> โหลดเอกสาร

 กิจกรรมที่ต้องทำทั้งหมด 3 กิจกรรม
1.ตักบาตรแด่พระสงฆ์ที่บิณฑบาตหน้าบ้าน ถ่ายภาพ 1-2 ภาพ
2.บำเพ็ญประโยชน์รอบๆบริเวณที่พักอาศัย ถ่ายภาพ 1-2 ภาพ
3.สวดมนต์ 1 บท (บทอิติปิโส) พร้อมถ่ายวีดีโอ ตอนสวดด้วย

สำหรับนักศึกษา นับถือศาสนาอื่นๆ >> โหลดเอกสาร

 กิจกรรมที่ต้องทำทั้งหมด 2 กิจกรรม
1.บำเพ็ญประโยชน์รอบๆบริเวณที่พักอาศัย ถ่ายภาพ 1-2 ภาพ
2.ทำกิจกรรมตามหลักพิธีทางศาสนา พร้อมถ่ายวีดีโอด้วย

**ข้อปฏิบัติในการส่งเอกสารและแนบรูปการปฏิบัติกิจกรรม

 1.นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมข้างต้นทั้งหมดและถ่ายภาพให้เห็นหน้านักศึกษาอย่างชัดเจน
2.ให้นักศึกษากรอกข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word กรอกข้อมูลทั้งเอกสารและนำภาพเรียงตามตัวอย่างได้เลย โดยบันทึกเป็นไฟล์  Word ตั้งชื่อไฟล์ว่า “เอกสารประกอบขอเพิ่มคะแนน(รหัสนักศึกษา)”
4.
ให้นักศึกษาส่งเอกสารแก้คะแนนความประพฤติ และวีดีโอ มาทาง E-mail ของงานพัฒนานักศึกษา ที่ activity@mail.pbru.ac.th เท่านั้น
5.
นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
6.
นักศึกษาต้องส่งเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2564

หากนักศึกษาเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง
กลุ่มไลน์(โอเพนแชท) ชื่อ “กิจกรรมนักศึกษาPBRU” >>คลิ๊ก<<