Home บริการนักศึกษางานพัฒนานักศึกษา กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนมิถุนายน 2563

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนมิถุนายน 2563

by Wannaphong Wongpanich
24 views

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

นักศึกษาต้องทำทุกกิจกรรมในเอกสารที่ได้ดาวน์โหลด

เอกสารการทำกิจกรรม  >> โหลดเอกสาร

 กิจกรรมที่ต้องทำทั้งหมด 3 กิจกรรม

1.ลงนามถวายพระพร Print Screen (แคปหน้าจอ) หน้าเว็บไซต์ที่ลงนามและมีมูลของนักศึกษา ภาพ 1-2 ภาพ
2.บำเพ็ญประโยชน์ที่วัด/มัสยึด/โบสถ ใกล้บ้าน 3 ชั่วโมง  ถ่ายภาพ  1-2 ภาพ
3.นำสิ่งของ ใส่ตู้ปันสุข ใกล้บ้าน  ถ่ายภาพ  1-2 ภาพ

 

**ข้อปฏิบัติในการส่งเอกสารและแนบรูปการปฏิบัติกิจกรรม

1.นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมข้างต้นทั้งหมดและถ่ายภาพให้เห็นหน้านักศึกษาอย่างชัดเจน
2.ให้นักศึกษาพิมพ์กรอกรข้อมูลในหน้าที่ 1 พร้อมลงชื่อให้เรียบร้อย ในส่วนของเอกสารที่เป็นภาพประกอบ ให้นักศึกษาแทรกภาพที่ทำกิจกรรมใส่ เรียงตามตัวอย่างได้เลย
และบันทึกเป็นไฟล์ wod ตั้งชื่อไฟล์ว่า “แบบคำร้องขอเพิ่มคะแนนความประพฤติ(รหัสนักศึกษา)”
4.
ให้นักศึกษาส่งเอกสารแก้คะแนนความประพฤติมาทาง E-mail ของงานพัฒนานักศึกษา ที่ activity@mail.pbru.ac.th เท่านั้น
5.
นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 2-12 มิถุนายน 2563 
6.
นักศึกษาต้องส่งเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 2-12 มิถุนายน 2563 

หากนักศึกษาเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง

กลุ่มไลน์(โอเพนแชท) ชื่อ “กิจกรรมนักศึกษาPBRU>>คลิ๊ก<<