Home ข่าว กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนมิถุนายน 2564

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนมิถุนายน 2564

by ยุรนันท์ เถื่อนพงษ์
127 views
🎊กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ ประจำเดือน มิถุนายน 2564🎊
รายละเอียดมีดังนี้
👉“ออกแบบป้ายรณรงค์การป้องกันยาเสพติด จำนวน 2 ป้าย”👈
สามารถเลือกขนาดภาพได้ ดังนี้
– 720×1080 พิกเซล
– 960×1200 พิกเซล
– 1200×600 พิกเซล
– 1200×800 พิกเซล
สมัครพร้อมอ่านรายละเอียดได้แล้วที่ : https://forms.gle/jEj9L2FPxnV6ixCr8
🚩สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มิถุนายน 2564 เท่านั้น!!