Home ข่าว กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนธันวาคม 2564

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนธันวาคม 2564

392 views

สำหรับนักศึกษา นับถือศาสนาพุทธ 

กิจกรรมที่ต้องทำทั้งหมด 3 กิจกรรม
1.ตักบาตรแด่พระสงฆ์ที่บิณฑบาตหน้าบ้าน/วัดใกล้บ้าน ถ่ายภาพ 1-2 ภาพ
2.บำเพ็ญประโยชน์ที่วัดใกล้บ้าน ถ่ายภาพ 1-2 ภาพ
3.สวดมนต์ข้ามปี ณ ที่พักของตนเอง (อัดคลิปวีดีโอตอนสวดด้วย ประมาณ 0.30 – 1 นาที)  

สำหรับนักศึกษา นับถือศาสนาอื่นๆ 

 กิจกรรมที่ต้องทำทั้งหมด 2 กิจกรรม
1.บำเพ็ญประโยชน์รอบๆบริเวณที่พักอาศัย ถ่ายภาพ 1-2 ภาพ
2.บำเพ็ญประโยชน์ ที่มัสยึด/โบสถ์ ใกล้บ้าน ถ่ายภาพ 1-2 ภาพ

**ข้อปฏิบัติในการส่งเอกสารและแนบรูปการปฏิบัติกิจกรรม

1.นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมข้างต้นทั้งหมดและถ่ายภาพให้เห็นหน้านักศึกษาอย่างชัดเจน
2.ให้นักศึกษาพิมพ์กรอกข้อมูลในแบบคำร้อง พร้อมลงชื่อให้เรียบร้อย ในส่วนของเอกสารที่เป็นภาพประกอบ ให้นักศึกษาแนบมาในเมล
4.
ให้นักศึกษาส่งเอกสารแก้คะแนนความประพฤติมาทาง E-mail ของงานพัฒนานักศึกษา ที่ activity@mail.pbru.ac.th เท่านั้น
5.ตั้งชื่อเรื่องว่า “กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนธันวาคม” (รหัสนักศึกษา)”
6.ระบุรายละเอียดในข้อความ
   6.1.รหัสนักศึกษา
   6.2.ชื่อสกุล
   6.3.เบอร์โทรศัพท์
   6.4.แนบไฟลภาพวีดีโอที่ทำกิจกรรม
7.
นักศึกษาต้องส่งเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 2 – 6 มกราคม 2565 เท่านั้น

หากนักศึกษาเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง
กลุ่มไลน์(โอเพนแชท) ชื่อ “กิจกรรมนักศึกษาPBRU >>คลิ๊ก<<