Home ข่าว กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือน สิงหาคม 2564

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือน สิงหาคม 2564

255 views

นักศึกษาต้องทำทุกกิจกรรมในเอกสารที่ได้ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา นับถือศาสนาพุทธ >> โหลดเอกสาร 

 กิจกรรมที่ต้องทำทั้งหมด 3 กิจกรรม

1.ทำโปสการ์ดบอกรักแม่ พร้อมมอบให้แม่ ถ่ายภาพ 1-2 ภาพ

2.ปลูกต้นไม้บริเวณที่พักอาศัย ถ่ายภาพ 1-2 ภาพ

3.สวดมนต์ 1 บท (พร้อมถ่ายวีดีโอ ตอนสวด), นั่งสมาธิ ถ่ายภาพ 1-2 ภาพ

สำหรับนักศึกษา นับถือศาสนาอื่นๆ >> โหลดเอกสาร 

 กิจกรรมที่ต้องทำทั้งหมด 3 กิจกรรม

1.ทำโปสการ์ดบอกรักแม่ พร้อมมอบให้แม่ ถ่ายภาพ 1-2 ภาพ

2.ปลูกต้นไม้บริเวณที่พักอาศัย ถ่ายภาพ 1-2 ภาพ

3.ทำกิจกรรมตามหลักพิธีทางศาสนา (พร้อมถ่ายวีดีโอ)

**ข้อปฏิบัติในการส่งเอกสารและแนบรูปการปฏิบัติกิจกรรม

1.นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมข้างต้นทั้งหมดและถ่ายภาพให้เห็นหน้านักศึกษาอย่างชัดเจน (อย่าลืมสวมแมส)
2
.ให้นักศึกษาพิมพ์กรอกข้อมูลในหน้าที่ 1 พร้อมลงชื่อให้เรียบร้อย ในส่วนของเอกสารที่เป็นภาพประกอบ ให้นักศึกษาแทรกภาพที่ทำกิจกรรมใส่ เรียงตามตัวอย่างได้เลย
และบันทึกเป็นไฟล์ PDF ตั้งชื่อไฟล์ว่า “แบบคำร้องขอเพิ่มคะแนนความประพฤติ(รหัสนักศึกษา)”
4
.ให้นักศึกษาส่งเอกสารแก้คะแนนความประพฤติและวิดิโอ มาทาง Email ของงานพัฒนานักศึกษา ที่ activity@mail.pbru.ac.th เท่านั้น
5
.นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2564 
6
.นักศึกษาต้องส่งเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 

หากนักศึกษาเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง

กลุ่มไลน์(โอเพนแชท) ชื่อ “กิจกรรมนักศึกษาPBRU” >>คลิ๊ก<<