Home บริการนักศึกษางานพัฒนานักศึกษา กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนเมษายน 2563

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนเมษายน 2563

by Wannaphong Wongpanich
16 views

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ ประจำเดือน เมษายน 2563

 

นักศึกษาต้องทำทุกกิจกรรมในเอกสารที่ได้ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา นับถือศาสนาพุทธ >> โหลดเอกสาร

 กิจกรรมที่ต้องทำทั้งหมด 4 กิจกรรม

1.สงฆ์น้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
2.แสดงความกตัญญูและขอพรต่อญาติผู้ใหญ่
  **กรณีอยู่บ้านเดียวกัน ปฏิบัติดังนี้
     – กราบไหว้และขอพร
     – เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร
     – สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
  **กรณีอยู่ไกลกัน
     – ผ่านช่องทางวีดีโอคอล
3.บำเพ็ญประโยชน์รอบๆบริเวณที่พักอาศัย
4.สวดมนต์ 1 บท (บทใดก็ได้เพื่อความเป็นศิริมงคล) 

สำหรับนักศึกษา นับถือศาสนาอื่นๆ >> โหลดเอกสาร

 กิจกรรมที่ต้องทำทั้งหมด 2 กิจกรรม

1.บำเพ็ญประโยชน์รอบๆบริเวณที่พักอาศัย
2.ทำกิจกรรมตามหลักพิธีทางศาสนา

 

**ข้อปฏิบัติในการส่งเอกสารและแนบรูปการปฏิบัติกิจกรรม

 1.นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมข้างต้นทั้งหมดและถ่ายภาพให้เห็นหน้านักศึกษาอย่างชัดเจน
2.ให้นักศึกษาพิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 พร้อมเขียนข้อมูลต่างๆพร้อมลงชื่อให้เรียบร้อยและสแกนเอกสาร เป็นไฟล์ PDF ตั้งชื่อไฟล์ว่า “แบบคำร้องขอเพิ่มคะแนนความประพฤติ(รหัสนักศึกษา)”
3.
ในส่วนของเอกสารที่เป็นภาพประกอบ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อนำภาพเรียงตามตัวอย่างได้เลย โดยบันทึกเป็นไฟล์ PDF ตั้งชื่อไฟล์ว่า “เอกสารประกอบขอเพิ่มคะแนน(รหัสนักศึกษา)”
4.
ให้นักศึกษาส่งเอกสารแก้คะแนนความประพฤติมาทาง E-mail ของงานพัฒนานักศึกษา ที่ activity@mail.pbru.ac.th เท่านั้น
5.
นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2563 เท่านั้น
6.
นักศึกษาต้องส่งเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 เมษายน 2563

หากนักศึกษาเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง

กลุ่มไลน์(โอเพนแชท) ชื่อ “กิจกรรมนักศึกษาPBRU>>คลิ๊ก<<