Home บริการนักศึกษาทุนการศึกษา ประกาศรายชื่อทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่2/2563

ประกาศรายชื่อทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่2/2563

by Wannaphong Wongpanich
159 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

(ผศ.ดร.เสราะ กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี