• 1
  • 2
  • 3
  • 4

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้คครู ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล
รายละเอียด

สมัครสมาชิกจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

PBRU Volunteer
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมยืนยันตนสมัครสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมทำร่วมทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ที่ https://dsd.pbru.ac.th/volunteer/
รายละเอียด

ตำแหน่งงานว่าง สิงหาคม 2562

สำนักจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่เอกสารตำแหน่งงานว่างประจำเดือนสิงหาคม 2562
รายละเอียด
PBRU Safety

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

PBRU Safety
ขอเชิญชวนนักศึกษา สวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
รายละเอียด