• 1
  • 2
  • 3

สมัครสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

PBRU Volunteer
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมยืนยันตนสมัครสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมทำร่วมทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ที่ https://dsd.pbru.ac.th/volunteer/
รายละเอียด
PBRU Safety

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

PBRU Safety
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษา สวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ และถูกตัดคะแนนความประพฤติ
รายละเอียด

ข่าวเปิดสอบราชการ