สมัครนักศึกษาวิชาทหารออนไลน์

ใช้สำหรับนักศึกษาของ #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยนักศึกษา
สามารถยื่นขอและติดตามการดำเนินการต่างๆได้

สมัครเรียน

สำหรับนักศึกษาที่จะยื่อเรื่องสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

พิมพ์ใบสมัคร

สำหรับนักศึกษาที่ยื่นใบสมัครแล้ว ตรวจสอบการอนุมัติและพิมพ์ใบสมัครเพิ่มนำมาส่ง

ประกาศรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัย การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564