กิจกรรมนักศึกษา

จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา ดูแลการดำเนินการจัดกิจกรรมขอองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ทั้ง 10 องค์กร

วินัยนักศึกษา

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/สืบสวน/สอบสวนข้อเท็จ กรณีนักศึกษากระทำผิดฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา ตัดคะแนนความประพฤติ

นักศึกษาวิชาทหาร

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 ในแต่ละปีการศึกษา ติดตามดูแลการจัดตั้งชมรมและการจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

ศูนย์เตรียมความพร้อมฯ

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ให้มีความรู้ มีบุคลิกภาพที่ดี ก่อนที่จะออกไปสู่สถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน

อัตลักษณ์บัณฑิต

ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์

มีจิตอาสา มีภาวะผู้นำ มีวินัย มีใจสาธารณะ

การแต่งกายของนักศึกษา

การแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักศึกษา ถือเป็นอีก 1 ในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดูดีได้...ด้วยตัวเรา แต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย

การแต่งกายของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความเป็นระเบียบ เป็นที่ยอมรับแก่สังคม เป็นเกียรติและศักดิ์ศรี เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่สง่งามแก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัย

การแต่งกายของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนั้น ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายชุดเครื่องแบบนักศึกษา

การแต่งกายสำหรับนักศึกษาชาย

 • เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวกระดุมสีขาว ไม่มีอินทรธนู ไม่มีสลาบต้นหลัง มีกระเป้าเสื้อด้านซ้าย (ไม่ต้องมีฝากระเป๋าและไม่เป็นรูปแบบกระเป๋าเจาะ)
 • กางเกงผู้ชายผ้าสีดำทรงตรงตามมาตรฐานทั่วไป (ห้ามใช้ทรงขาเดฟ) ห้ามใช้ผ้ายึดหรือผ้ายื่นส์
 • เนคไทสีกรมท่า ติดตราพระราชลัญจกรอยู่บนเน็กไท
 • สายเข็มขัดหนังสีดำ
 • หัวเข็มขัดมีตราพระราชลัญจกร
 • ถุงเท้าสีดำ
 • รองเท้าหนังหุ้มสันสีดำ

การแต่งกายสำหรับนักศึกษาหญิง

 • เสื้อเชิ้ตแขนสั้นกระดุม 5 เม็ดไม่มีกระเป๋าไม่มีอินทรธนู ไม่มีกระเป๋าและการตัดเย็บไม่รัดรูปร่าง
 • กระโปรงทรงตรงผ่าหลังหรือจีบรอบสีดำ ความยาวเสมอเข่า ห้ามใช้ผ้ายืดหรือผ้ายืนส์
 • เข็มติดอกมีตราพระราชลัญจกร
 • กระดุมเสื้อมีตราพระราชลัญจกร
 • สายเข็มขัดหนังสีตำ
 • หัวเข็มขัดมีตราพระราชลัญจกร
 • ถุงเท้าลีขาว สำหรับนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1
 • รองเท้าผ้าใบสีขาว สำหรับนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1
 • รองเท้าคัชชูหุ้มส้นสีดำ สำหรับนักศึกษาหญิงขั้นปีที่ 2-5