"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home
การขอกู้ยืม กรอ

วิธีการ เงื่อนไขการขอกู้ยืมเงิน กรอ. ปีการศึกษา 2555


1. ประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน กรอ.

2. สาขาวิชาที่สามารถขอรับทุน กรอ.

3. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ขอรับทุน กรอ.

4. แบบฟอร์มการขอรับทุน กรอ.

 

เนื่องจากไฟล์ข้อมูลต่างๆ ในเว็บหน่วยทุนการศึกษา เป็นไฟล์นามสกุล.pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมช่วยอ่าน สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและกำหนดการรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เตือนใจ ซิวพานิช   
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 00:00 น.


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

เรื่อง  รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน

โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2557


 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศและกำหนดการ

 

ประกาศ ณ วันที่  25  มิถุนายน  2557

 

 

เอกสารแบบคำขอรับทุน กรอ. ปีการศึกษา 2557

แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอรับทุน กรอ.

หนังสือแสดงความคิดอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยแล้ว)

หนังสือแสดงความคิดอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย)

แบบฟอร์มแผนที่อยู่อาศัยผู้ขอรับทุน กรอ.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 18:05 น.
 
ขั้นตอนการทำสัญญา กรอ. ในระบบ e-Studentloan PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เตือนใจ ซิวพานิช   
วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 21:40 น.

 

ขั้นตอนการบันทึกสัญญาในระบบ e-Student สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)


1. ผู้กู้ยืม Login เข้าสู่ระบบและคลิกที่ลิงค์รายการ "ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1"

 

2. คลิกปุ่ม "ทำสัญญากู้ยืมเงิน"

 

3. คลิกข้อความ "ทำสัญญา"

 

4. ระบบจะแสดงแบบฟอร์มสัญญา ผู้กู้สามารถกรอกข้อมูลได้ดังนี้

4.1 ข้อที่ 1 ข้อมูลผู้่กู้ยืม ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ

4.2 ข้อที่ 2 ข้อมูลสถานศึกษา ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ

4.3 ข้อที่ 3 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน ผู้กู้ยืมจะต้องกรอกข้อมูลผู้ค้ำประกันและระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน

4.4 ข้อที่ 4 ข้อมูลผู้่แทนโดยชอบธรรม  กรณีที่ผู้กู้ยืมอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องกรอกข้อมูลผู้แทนโดยชอบลงในแบบฟอร์มด้วย

4.1.1 กรณีผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ค้ำประกัน ระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงโดยอัตโนมัติไม่ต้องทำการกรอกข้อมูลอีก

4.1.2 กรณีผู้แทนโดยชอบธรรมมิใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ค้ำประกัน ผู้กู้ยืมต้องกรอกข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรมลงในแบบฟอร์ม

4.5 ข้อที่ 5 ข้อมูลหมายเลขบัญชีธนาคาร  ผู้กู้ยืมจะต้องกรอกหมายเลขบัญชีธนาคารของธนาคารกรุงไทย จำนวน 10 หลัก โดยไม่ต้องมีสัญลักษณ์ (-)

5. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม "บันทึกสัญญา" ระบบจะแสดงชื่อบัญชีและชื่อสาขาธนาคาร

6. ระบบจะแสดงการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผู้กู้ยืม กดปุ่ม "OK" และกดปุ่ม "พิมพ์สัญญา"


 

>>-ขั้นตอนการ Print สัญญา ในระบบ e-Studentloan<<

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 22:10 น.
 
สาขาวิชาที่สามารถขอรับทุน กรอ. ปี 2555 ได้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เตือนใจ ซิวพานิช   
วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:34 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2012 เวลา 13:00 น.
 


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack