ผู้กู้สามารถตรวจสอบวันที่ได้รับเงินค่าครองชีพจาก ธ.กรุงไทย ทุกสาขา หรือ เข้าระบบ e-Studentloan ในส่วนของ นร. / นศ. ตรวจสอบโดย ใช้เมนู สถานะผู้กู้ ระบบจะสิ้นสุดที่ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home
การขอกู้ยืม กรอ

วิธีการ เงื่อนไขการขอกู้ยืมเงิน กรอ. ปีการศึกษา 2555


1. ประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน กรอ.

2. สาขาวิชาที่สามารถขอรับทุน กรอ.

3. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ขอรับทุน กรอ.

4. แบบฟอร์มการขอรับทุน กรอ.

 

เนื่องจากไฟล์ข้อมูลต่างๆ ในเว็บหน่วยทุนการศึกษา เป็นไฟล์นามสกุล.pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมช่วยอ่าน สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่แจ้งกำหนดการยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนผู้ขอรับทุน กรอ. รายเก่า และกำหนดการปฐมนิเทศผู้ขอรับทุน กรอ. รายใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เตือนใจ ซิวพานิช   
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2014 เวลา 17:05 น.

 

แจ้งกำหนดการผู้กู้ขอรับทุน กรอ. ปีการศึกษา 2557

นักศึกษาผู้ขอรับทุน กรอ. ปีการศึกษา 2557 รายเก่า สามารถตรวจสอบรายชื่อจากไฟล์ คลิกที่นี่--> รายชื่อผู้กู้ยืม กรอ. รายเก่าของมหาวิทยาลัยที่ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินปีการศึกษา 2557 โดยให้นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อดังนี้สามารถเข้าไปยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2557 และมาลงลายมือชื่อยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนได้ภายในวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2557 ที่หน่วยทุนการศึกษา

สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ที่เริ่มกู้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2557 นั้น สามารถตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่--> รายชื่อผู้กู้ยืม กรอ. รายใหม่ของมหาวิทยาลัยที่ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินปีการศึกษา 2557 และเข้าปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงวิธีการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 16.30 น. ณ ห้อง To Be NumberOne

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2014 เวลา 17:31 น.
 
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและกำหนดการรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เตือนใจ ซิวพานิช   
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 00:00 น.


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

เรื่อง  รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน

โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2557


 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศและกำหนดการ

 

ประกาศ ณ วันที่  25  มิถุนายน  2557

 

 

เอกสารแบบคำขอรับทุน กรอ. ปีการศึกษา 2557

แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอรับทุน กรอ.

หนังสือแสดงความคิดอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยแล้ว)

หนังสือแสดงความคิดอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย)

แบบฟอร์มแผนที่อยู่อาศัยผู้ขอรับทุน กรอ.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 18:05 น.
 
ขั้นตอนการทำสัญญา กรอ. ในระบบ e-Studentloan PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เตือนใจ ซิวพานิช   
วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 21:40 น.

 

ขั้นตอนการบันทึกสัญญาในระบบ e-Student สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)


1. ผู้กู้ยืม Login เข้าสู่ระบบและคลิกที่ลิงค์รายการ "ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1"

 

2. คลิกปุ่ม "ทำสัญญากู้ยืมเงิน"

 

3. คลิกข้อความ "ทำสัญญา"

 

4. ระบบจะแสดงแบบฟอร์มสัญญา ผู้กู้สามารถกรอกข้อมูลได้ดังนี้

4.1 ข้อที่ 1 ข้อมูลผู้่กู้ยืม ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ

4.2 ข้อที่ 2 ข้อมูลสถานศึกษา ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ

4.3 ข้อที่ 3 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน ผู้กู้ยืมจะต้องกรอกข้อมูลผู้ค้ำประกันและระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน

4.4 ข้อที่ 4 ข้อมูลผู้่แทนโดยชอบธรรม  กรณีที่ผู้กู้ยืมอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องกรอกข้อมูลผู้แทนโดยชอบลงในแบบฟอร์มด้วย

4.1.1 กรณีผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ค้ำประกัน ระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงโดยอัตโนมัติไม่ต้องทำการกรอกข้อมูลอีก

4.1.2 กรณีผู้แทนโดยชอบธรรมมิใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ค้ำประกัน ผู้กู้ยืมต้องกรอกข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรมลงในแบบฟอร์ม

4.5 ข้อที่ 5 ข้อมูลหมายเลขบัญชีธนาคาร  ผู้กู้ยืมจะต้องกรอกหมายเลขบัญชีธนาคารของธนาคารกรุงไทย จำนวน 10 หลัก โดยไม่ต้องมีสัญลักษณ์ (-)

5. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม "บันทึกสัญญา" ระบบจะแสดงชื่อบัญชีและชื่อสาขาธนาคาร

6. ระบบจะแสดงการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผู้กู้ยืม กดปุ่ม "OK" และกดปุ่ม "พิมพ์สัญญา"


 

>>-ขั้นตอนการ Print สัญญา ในระบบ e-Studentloan<<

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 22:10 น.
 
สาขาวิชาที่สามารถขอรับทุน กรอ. ปี 2555 ได้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เตือนใจ ซิวพานิช   
วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:34 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2012 เวลา 13:00 น.
 


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack