ผู้กู้สามารถตรวจสอบวันที่ได้รับเงินค่าครองชีพจาก ธ.กรุงไทย ทุกสาขา หรือ เข้าระบบ e-Studentloan ในส่วนของ นร. / นศ. ตรวจสอบโดย ใช้เมนู สถานะผู้กู้ ระบบจะสิ้นสุดที่ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข่าว กยศ. กยศ. เปลี่ยนสัญญากู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan สำหรับนักศึกษามุสลิม
กยศ. เปลี่ยนสัญญากู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan สำหรับนักศึกษามุสลิม อีเมล
วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 2009 เวลา 14:32 น.

      กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนสัญญาเป็นการเฉพาะสำหรับนักเรียน นักศึกษามุสลิมที่ประสงค์จะทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักศาสนา

      โดยให้นักเรียน นักศึกษามุสลิมที่มีความประสงค์ดังกล่าว เลือกแสดงเจตนาในแบบคำขอกู้ยืมเงินที่ปรากฎในระบบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack