"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข่าว กยศ. กยศ. เปลี่ยนสัญญากู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan สำหรับนักศึกษามุสลิม
กยศ. เปลี่ยนสัญญากู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan สำหรับนักศึกษามุสลิม อีเมล
วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 2009 เวลา 14:32 น.

      กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนสัญญาเป็นการเฉพาะสำหรับนักเรียน นักศึกษามุสลิมที่ประสงค์จะทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักศาสนา

      โดยให้นักเรียน นักศึกษามุสลิมที่มีความประสงค์ดังกล่าว เลือกแสดงเจตนาในแบบคำขอกู้ยืมเงินที่ปรากฎในระบบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack