ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง แจ้งเลื่อนกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปี 2556
แจ้งเลื่อนกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 24 เมษายน 2013 เวลา 00:00 น.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  เลื่อนกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.)
ประจำปีการศึกษา 2556

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 21 เมษายน  พ.ศ. 2556


 

หากมีความเคลื่อนไหวใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินและการประชุมคณะกรรมการ

เพื่อคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ในปีการศึกษา 2556 หน่วยทุนจะแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นระยะ ๆ

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack