ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1/2554 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1/2554 (เพิ่มเติม) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 00:00 น.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2554
กลุ่มที่ 1 ผู้ขอกู้ยืมที่เคยทำสัญญา ระบบ e-Studentloan ในมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)


คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ


ประกาศ  ณ  วันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554


Link ข้อมูลเกี่ยวข้อง

1. ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2554  เฉพาะผู้ขอกู้ยืมกลุ่มที่ 1

2. ระบบตรวจสอบข้อมูลการกู้ยืม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 09:00 น.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack