ข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการเรียกแถวบัณฑิต

1. บัณฑิตรายงานตัว บริเวณหน้าอาคารสัมมนา 1 เวลา 15.00 น. และเริ่มเดินแถวบัณฑิต เวลา 17.00 น.

2. แถวบัณฑิตที่ มสธ. จากเดิมที่มหาวิทยาลัยแถวละ 50 จะจัดใหม่เป็นแถวละ 70 คน ดังนั้นบัณฑิตต้องตรวจสอบแถวของตนเองใหม่จากรูปด้านล่างนี้

3. กรณีมีปัญหาขอให้บัณฑิตโทรสอบถามตามหมายเลขที่แจ้งไว้ในบัตรประจำตัวบัณฑิต หรือ ที่ 098-2614561

แจ้งข่าวสำหรับบัณฑิต เนื่องจากมีการเปลี่ยนสถานที่รับปริญญาบัตร และมีการปรับเลขประจำตัวบัณฑิต จึงให้บัณฑิตที่พิมพ์บัตรประจำตัวก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 กรุณาพิมพ์บัตรบัณฑิตใหม่ และขอให้บัณฑิตเตรียมรูปสวมครุยตามวุฒิ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เพื่อติดบัตรประจำตัวบัณฑิตใหม่ และมหาวิทยาลัยมีบริการพิมพ์บัตรใหม่ในวันเช่าชุดครุยวิทยฐานะ และในวันรายงานตัว


***งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561***
***ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี***

มหาวิทยาลัยเปิดให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องหมาย
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ บริเวณ ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์ ติดต่อสอบถาม 032-493300-7 ต่อ 1119 หรือ 1130

บริการตัดชุดปกติขาว วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 14.00 น. **วันเดียวเท่านั้น**

เพิ่มเพื่อนใน Line เพื่อรับข่าวสารงานปริญญา Line ID : @parinya-pbru หรือ QR Code ด้านล่าง
เพิ่มเพื่อนใน

วีดีโอที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง


แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การแต่งกายสำหรับบัณฑิต


วีดีทัศน์แนะนำสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง

การแต่งกายของบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Congratulations

ชุดที่ถูกต้องตามระเบียบ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง

ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ