ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
(ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560)
วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561
( Link ขึ้นทะเบียนเปิดเมื่อถึงกำหนด)

1. บันทึกข้อมูลสถานภาพปัจจุบัน (คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล/ที่อยู่/แบบสำรวจการมีงานทำ)

2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมพิธีฯ

3. อัพโหลดรูปภาพบัณฑิตสวมชุดครุยวิทยฐานะที่จบการศึกษา (ขนาดรูป 1 นิ้ว (2.5 ซม. X 3.25ซม.) ขนาด File ไม่เกิน 100 KB

4. ปริ้นหลักฐานการจองชุดครุย/สูท นำมายืนยันเช่าในวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณ ชัน M อาคารวิทยาภิรมย์

***งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ .....(รอกำหนดการ)..... พ.ศ. 2561***
***ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี***

มหาวิทยาลัยเปิดให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องหมาย
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ บริเวณ ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์ ติดต่อสอบถาม 032-493300-7 ต่อ 1119 หรือ 1130

บริการตัดชุดปกติขาว วันที่ .....(รอกำหนดการ)..... 2561 เวลา 10.00 - 14.00 น. **วันเดียวเท่านั้น**

เพิ่มเพื่อนใน Line เพื่อรับข่าวสารงานปริญญา Line ID : @parinya-pbru หรือ QR Code ด้านล่าง
เพิ่มเพื่อนใน

วีดีโอที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง


แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การแต่งกายสำหรับบัณฑิต


วีดีทัศน์แนะนำสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง

การแต่งกายของบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Congratulations

ชุดที่ถูกต้องตามระเบียบ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง

ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ