คลิกที่นี่เพื่อรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

ด้วยมีการเลื่อนกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560

ไปในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561

จึงให้บัณฑิตที่มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560

รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการเดิมคือวันที่ 1-28 พฤษภาคม 2560

ยังไม่ต้องเช่าสูท เช่าครุย และยังไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ

โปรดติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวได้ ทางเว็บไซต์

http://dsd.pbru.ac.th/ หรือ http://pbru.ac.th