ข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ด่วน!! เฉพาะวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ขอให้บัณฑิตมารายตัวภายในเวลา 14.30 น. (เนื่องจากมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปิดระบบเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต)

แจ้งข่าวสำหรับบัณฑิต เนื่องจากมีการเปลี่ยนสถานที่รับปริญญาบัตร และมีการปรับเลขประจำตัวบัณฑิต จึงให้บัณฑิตที่พิมพ์บัตรประจำตัวก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 กรุณาพิมพ์บัตรบัณฑิตใหม่ และขอให้บัณฑิตเตรียมรูปสวมครุยตามวุฒิ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เพื่อติดบัตรประจำตัวบัณฑิตใหม่ และมหาวิทยาลัยมีบริการพิมพ์บัตรใหม่ในวันเช่าชุดครุยวิทยฐานะ และในวันรายงานตัว


***งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561***
***ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี***

มหาวิทยาลัยเปิดให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องหมาย
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ บริเวณ ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์ ติดต่อสอบถาม 032-493300-7 ต่อ 1119 หรือ 1130

บริการตัดชุดปกติขาว วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 14.00 น. **วันเดียวเท่านั้น**

เพิ่มเพื่อนใน Line เพื่อรับข่าวสารงานปริญญา Line ID : @parinya-pbru หรือ QR Code ด้านล่าง
เพิ่มเพื่อนใน

วีดีโอที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง


แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การแต่งกายสำหรับบัณฑิต


วีดีทัศน์แนะนำสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง

การแต่งกายของบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Congratulations

ชุดที่ถูกต้องตามระเบียบ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง

ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ