งานพัฒนานักศึกษา

นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ

นักวิชาการศึกษา รักษาการหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

รับผิดชอบงาน

งานพัฒนานักศึกษา (กิจกรรมนักศึกษา)

งานนักศึกษาวิชาทหาร

งานผ่อนผันทหาร

ช่องทางการติดต่อ

line : คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "กิจกรรมนักศึกษาPBRU" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/fOS4LjZRLMwctsmgGViqVA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

เบอร์โทรศัพท์ 032-708694

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

นางสาวธิดา  สุกสี

นักวิชาการศึกษา รักษาการหัวหน้างานบริกรและสวัสดิการนักษึกษา

รับผิดชอบงาน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

line : คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "หน่วย กยศ PBRU" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
        https://line.me/ti/g2/xO9JBZuHfljEJ7Cfvr6r0Q?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

face book : หน่วยทุนการศึกษา มรภ.เพชรบุรี : @pbruunitloan

เบอร์โทรศัพท์ : 032-708610

 

นางสาวพัชรินทร์ ย้อมสี

นักบริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบการ

ทุนการศึกษา

 - ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทุนประพฤติดี

 - ทุนการศึกษาโดยยกเส้นค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกิจกรรม

 - ทุนการศึกษาโครงการกองทุนการศึกษา

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

 - ทุนนักศึกษาจ้างงาน

 - ฯลฯ

เบอร์ติดต่อ 032-708610