[ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ รอบที่ 2]
📢มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 80 อัตรา เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย [รอบที่ 2]
👉คุณสมบัติ :
1. วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา
2. มีภูมิลำเนาหรือสามารถปฏิบัติงานได้ในตำบลที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
3. มีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจฯ
4. เงินเดือน 5,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 12 เดือน)
📌ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารกกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/.../1OVaRB.../edit...
👉ด่วนเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2564
☎️หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. คุณสาริกา ทองใบ เบอร์โทร. (089)-006-6249
2. คุณชนาพร ปิ่นฟ้า เบอร์โทร. (098)-438-9525
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ)
🔸🔹(ว่างงาน มองหางาน อยากเรียนรู้งานใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนาตำบลกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สมัครเลย...อย่ารอช้า!!)